Ik ben (bijna) gepensioneerde

Je bent met pensioen of je gaat bijna met pensioen. Een nieuwe levensfase breekt aan. Niet alleen is het een grote overgang van werken naar meer tijd voor jezelf. Vanaf de eerste dag van je pensioen kun je meer tijd steken in die ene hobby bijvoorbeeld. Of meer tijd met de kleinkinderen doorbrengen.

De Unie is er voor jou tijdens je werk en na je werk. Ook begeleidt De Unie je in de overgangsfase van werk naar pensioen. Hiervoor zijn programma’s ontwikkeld waar je als lid gebruik van mag maken. En ook jouw partner mag hiervan gebruik maken. 

Als je eenmaal gestopt bent met werken en je ontvangt pensioen dan kun je bij De Unie nog steeds terecht voor advies en hulp bij thema’s als: financiën, mobiliteit, veiligheid, leeftstijl & voeding, wonen, participatie, uitdaging, sociaal netwerk en ontspanning & verplichting. Daar waar het accent tijdens het werk vooral ligt op zaken als arbeid en inkomen, ligt de focus voor het leden die van het pensioen genieten vooral op welzijn en inkomen. Welzijn is naarmate de leeftijd vordert immers steeds belangrijker dan welvaart.