Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > Zwolle
 

Kring Zwolle

 

13 oktober uitnodiging Wijzigingen in pensioendossier,en de gevolgen voor u.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de ruimte voor belastingvriendelijke pensioenopbouw aanzienlijk beperkt. Daarnaast heeft Jetta Klijnsma, de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid, op 26 juni jl. het wetsvoorstel ‘aanpassing financieel toetsingskader’ ingediend bij de Tweede Kamer. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, worden strengere financiële eisen aan pensioenfondsen gesteld wat slecht zal uitpakken voor de koopkracht van opgebouwde en ingegane pensioenen. Deze verslechteringen treffen zowel de gepensioneerden als de werknemers. De nieuwe wetgeving leidt tot een verandering in uw  toekomstige pensioen(aanspraken).

Lees hier verder en meld u aan


Leden van de kring Friesland, Drenthe en Zwolle kunnen zich aanmelden voor de bedrijfsbezoeken/excursies die de kring Groningen organiseert voor 2014. Aanmelden graag per e-mail bij Bernard van Geuns (e-mail: bjvgeuns@tiscali.nl) van de kring Groningen onder vermelding van de naam van de kring en het lidmaatschapsnummer. Kijk hier naar de bedrijfsbezoeken.
 
Contact

Secretariaat/penningmeester:
Mw. Maria Jordans
Tel.: 052 - 761 69 59
E-mail: jordans.maria@gmail.com