Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > Wijchen
 

Nieuwe naam na samenvoeging besturen Nijmegen en Wijchen

De leden van de kringen Nijmegen en Wychen zijn geïnformeerd over het voornemen van de besturen van beide kringen om met ingang van 1 januari de kringen samen te voegen onder de nieuwe naam

Kring Gelderland Zuid

 

De leden hebben hier positief op gereageerd en er zijn een aantal geïnteresseerden om in het nieuw te vormen bestuur deel te nemen. Daarnaast zijn er een aantal leden die hebben aangegeven dat zij op termijn belangstelling hebben om een bestuursfunctie te vervullen. Met deze leden zal binnenkort contact gezocht worden om nadere afspraken te maken.


 


Uitnodiging bijeenkomst Wet Werk en Zekerheid 10 maart 2015

 

 

De kring Nijmegen nodigt u van harte uit voor een informatie bijeenkomst over

WET WERK & ZEKERHEID

De Wet Werk en Zekerheid is gedeeltelijk op 1 januari 2015 ingegaan. Per 1 juli 2015 zal de volledige wet van kracht zijn. De wet wijzigt maatregelen op 3 terreinen:

  • Het versterkt de rechtspositie van flexwerkers;
  • Ontslag wordt sneller, goedkoper en volgens het kabinet ook eerlijker; 
  • De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Arno Nagelkerke, één van de juristen van De Unie, zal u informeren over de wijzigingen en de gevolgen voor u van deze nieuwe wetgeving.

Voor wie
Deze bijeenkomst is specifiek georganiseerd voor alle werkende leden. Immers of u nu een vast contract hebt, op basis van een flexibel contract werkt of als uitzendkracht aan het werk bent, deze nieuwe wet heeft gevolgen voor iedereen die aan het arbeidsproces deelneemt. Ook uw (klein)kinderen die aan het begin van de eigen carriere staan, krijgen te maken met de gevolgen van deze wetgeving. Wij kunnen ons indenken dat ook bij deze groep veel vragen en onduidelijkheden zijn. Neem ze gerust mee, zodat wij ook aandacht aan hen kunnen schenken. 

Wanneer
De bijeenkomst vindt plaats op 10 maart 2015. We starten om 19.30 uur en streven ernaar de bijeenkomst om 22.00 uur af te sluiten

Locatie
Café zaal Groenewoud
Groesbeekseweg 227
Nijmegen

Aanmelding
In verband met de te reserveren ruimte dient u zich uiterlijk 27 februari 2015 aan te melden. U kunt u zelf aanmelden door hier te klikken.

Nadere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over deze bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de kring Nijmegen, de heer Ben Esvelt. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 0481 - 48 18 34. Ook kunt u hem bereiken via dit emailadres.

Ik hoop dat wij elkaar ontmoeten op 10 maart.


Jan Cornelisse
voorzitter kring Nijmegen. 


 

.


Contact

Wilt u het secretariaat een e-mail sturen?
Klik dan op haar naam.

Secretariaat:  

Mw M. Dorresteijn-Baanvinger
Tel: 06 - 45 52 27 01

Stel jouw vraag via de chat

Denk je dat je juridische hulp nodig hebt? Of wil je advies over een kwestie? 

Je kunt met ons chatten op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.