Zoeken
Je bent hier: Vragen
 

Veelgestelde vragen

Per categorie vind je hier een overzicht van de meest gestelde vragen. Door op de categorie te klikken, verschijnen de vragen. Klik op de vraag naar keuze om ook het antwoord te zien. Staat je vraag er niet bij? Dan kun je, na registratie op deze website, ook je vraag per mail naar ons sturen.

Welke slim trucje kan de werkgever uithalen?Vanaf wanneer geldt het?Moet er altijd betaald worden?Moet ik de vergoeding binnen een bepaalde tijd opeisen?Als de werkgever te laat is met de aanzegging en ik krijg toch een verlenging, heb ik dan ook recht op de vergoeding?Wat gebeurt er als de werkgever te laat is?Wat is dat een aanzegverplichting?Wat is het overgangsrecht?Wat verandert er voor de WWZ per welke datum?Hoe hoog is mijn AOW-uitkering?Wanneer bestaat recht op een partnertoeslag?Wat is de partnertoeslag?Wie zijn verzekerd voor de AOW?Hoe zit het met de AOW als ik naar het buitenland ga?Hoe moet ik een AOW-uitkering aanvragen?Vanaf welk moment wordt de AOW uitgekeerd?Als ik een hoog aanvullend pensioen heb, krijg ik dan minder AOW?Wat wordt op AOW-uitkering ingehouden?Wat zijn de voorwaarden voor het aanpassen van de arbeidsduur?Wat krijg ik bij contractontbinding via de kantonrechtersformule?Hoe vaak mag in een proeftijd krijgen bij een bedrijf?Wat is een opzegverbod?Wanneer is er reden voor ontslag op staande voet?Kan een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds eindigen?Wat is een relatiebeding?Wat is een concurrentiebeding?Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?Is een mondelinge arbeidsovereenkomst ook geldig?Als er een verlening van het contract voor bepaalde tijd plaatsvindt na 1 januari 2015 en weer voor bepaalde tijd moet er dan schriftelijk gemotiveerd worden waarom er een concurrentiebeding geldt?Als je hebt getekend, kan je er dan nog iets tegen doen?Voor wie moeten de uitgaven zijn gedaan en wanneer? Gaat er nog iets veranderen in de fiscale aftrek van de uitgaven voor specifieke zorgkosten? Waar moet ik op letten als ik aangifte inkomstenbelasting doe? Is er nog iets geregeld voor de lagere inkomens? Is deze systematiek hetzelfde als iemand een partner heeft? Hoe werkt die drempel precies? Zijn de uitgaven voor specifieke zorgkosten integraal aftrekbaar? Kun je enige voorbeelden noemen van genees- en heelkundige behandelingen, andere hulpmiddelen en dieetkosten? Welke uitgaven zijn van dit rijtje uitgezonderd? Wat zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten?Vanaf wanneer gaat dat gelden?Wat verandert er?Mag het wel bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden en 1 dag?Contact gegevens DAS Rechtsbijstand Unie Premium - Ik heb een juridisch conflict, kan ik een rechtsbijstandverzekering afsluiten?Unie Premium - Is er een wachttijd op de rechtsbijstand?Is er een wachttijd op de dienstverlening van De Unie?Unie Premium - Wat valt onder de dekking Consument en Wonen?Unie Premium - Wat zijn de kosten van de rechtsbijstandverzekering?Unie Premium - Ik heb al een rechtsbijstandverzekering via De Unie, waarom dan nu een nieuwe aanbieding?Unie Premium - Wanneer hebben ook mijn gezinsleden dekking voor arbeidsrechtelijke diensten?Unie Premium - Wie zijn verzekerd binnen het Premium lidmaatschap?Unie Premium - Geldt er een eigen risico?Unie Premium - Waarom een rechtsbijstandverzekering?Unie Premium - Waarom doet De Unie deze rechtshulp niet zelf?Unie Premium - Waarom kan de premie van de rechtsbijstand niet meetellen voor de belasting?Hoe betaal ik mijn contributie vanuit het buitenland?Hoe hoog is het minimumloon?Wat is een functiewaardering?Mijn bedrijf heeft geen cao. Wat nu?Wat moet ik doen als mijn werkgever zich niet aan de cao houdt?Hoe weet ik of er op mij een cao van toepassing is?Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik op non-actief ben gesteld?Wat moet ik doen als ik op non-actief ben gesteld?Waar kan ik vinden hoe hoog mijn loon zou moeten zijn?Mijn werkgever is failliet en ik krijg nog loon. Moet hij dit betalen?Wanneer moet mijn loon uitbetaald worden?

Wat is er gebeurt met het mantelzorgcompliment?

Moet mijn werkgever mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid invoeren?
Waar moet ik op letten wanneer ik overbelast dreig te raken?
Moet ik mijn werkgever vertellen dat ik mantelzorgtaken verricht?
Hoe combineer ik werk en mantelzorg?

Waar kan ik als mantelzorger terecht voor hulp en ondersteuning?

Wat is mantelzorg?

Welke rol kan de ondernemingsraad spelen bij mantelzorg?

Wat is respijtzorg?

Wanneer ben ik mantelzorger?

Ik ben het niet eens met de indeling van mijn functie. Wat nu?Kun je op basis van mijn functiebeschrijving een indelingsindicatie afgeven?Kun je beoordelen of mijn functiebeschrijving alle relevante informatie bevat?I. Kan ik aanvullend sparen voor een hoger pensioen?
H. Hoe kan de dekkingsgraad dalen of stijgen?G. Wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds?F. Is waardeoverdracht verstandig?E. Hoe wordt het pensioen bij mijn werkgever opgebouwd?
D. Wat is ‘afstempelen’ ?
C. Wat gebeurt met mijn pensioen als ik ga scheiden?
B. Wordt mijn pensioen automatisch aangepast aan de inflatie?Als ik een opvolgend contract heb en daarmee zijn mijn contracten langer dan 6 maanden, mag het dan wel?Wat is er in het artikel 7:652 BW Proeftijd veranderd?Mag mijn werkgever zo maar eenzijdig de reiskostenregeling aanpassen?Is mijn werkgever verplicht een reiskostenvergoeding te betalen?Wanneer is een medische keuring toegestaan?Kan ik een assessment weigeren?Moet ik tijdens een sollicitatiegesprek overal antwoord op geven?Heb je tips voor een sollicitatiegesprek?Welke vragen kan ik in een sollicitatiegesprek verwachten?Hoe maak ik een curriculum vitae (cv)?Voor welke gebeurtenissen krijg ik vrij?

Hoe kan ik het ouderschapsverlof opnemen?

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Mag een werkgever een verzoek voor calamiteitenverlof weigeren?

Hoe vraag ik calamiteitenverlof aan?

Over welke inkomensbestanddelen ontvang ik vakantiegeld?

Wat gebeurt er met vakantiedagen bij het einde van mijn dienstverband?

Kan ik vakantiedagen verkopen of aankopen?

Kan ik vakantiedagen meenemen naar volgend jaar?

Kan mijn werkgever zonder toestemming mijn vakantie inplannen?

Wat is respijtzorg?

Kunnen de uren huishoudelijke hulp vanuit de Wmo uitgebreid worden?

Moet ik een eigen bijdrage betalen bij de Wmo?

Wat is het verschil tussen een pgb en zorg in natura?

Waar kan ik een verzoek voor een Wmo-voorziening indienen?

Is een telefonische indicatie voor de Wmo toegestaan?

Wie bepaalt of ik in aanmerking kom voor een Wmo-voorziening?

Welke voorzieningen kan je aanvragen vanuit de Wmo?

Wat is de Wmo?

Kan ik tijdens een WW-uitkering werken, al dan niet gedeeltelijk?

Hoeveel vakantiedagen krijg ik tijdens mijn WW-uitkering?

Kan ik vanuit de WW een eigen bedrijf starten?

Wat gebeurt er als ik na mijn WW-periode nog geen werk heb?

Wanneer kan ik gekort worden op mijn WW-uitkering?

Wanneer heb ik recht op WW?

Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?

Wat is passende arbeid?

Mag ik tijdens de WW op vakantie?

Hoe vaak moet ik solliciteren als ik in de WW zit?

Ik ben ziek op de dag dat ik werkloos wordt. Wat nu?

Voorbeelden van de berekening van de transitievergoeding.Blijft die mogelijkheid bestaan?Gaat er in de WW ook nog iets veranderen?Ik word in 2014/2015 werkloos, heb ik dan al last van de afbouw?Van urenverrekening naar inkomstenverrekening. Wat betekent dat?Kan je met een voorbeeld toelichten hoe dat zal gaan?Gaan de verlaging van de duur naar 24 maanden ook gelden voor de WGA?In de wetteksten komen “nieuwe” woorden voor.Hoe gaat dat in de praktijk na 1 juli 2015?Zijn er uitzonderingen?Blijven de termijnen hetzelfde?Hoe zit het dan met de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen?Wat zijn de voorwaarden en mogelijkheden?Als de werknemer het niet eens is met de uitkomst wat dan?Kan ik nog steeds met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen.Geldt dan ook de transitievergoeding of mag meer overeengekomen worden?Heb ik bedenktijd?Mag ik er dan iedere keer op terugkomen?Wat gaat er veranderen?Wat houdt dat in?Hou wordt dat berekend?Geldt er een maximum?Kan er meer betaald worden?Is de vergoeding vrij te besteden?Zijn er voor 50 plussers overgangsmaatregelen?Zijn er nog uitzonderingen voor kleine werkgevers?Moet de transitievergoeding ook betaald worden als de werknemer zijn werk niet heel goed heeft gedaan en dat is de reden waarom het dienstverband na 2 jaar niet wordt verlengd?Kun je dat toelichten met voorbeelden?Als de werkgever vindt dat hij de transitievergoeding niet hoeft te betalen, want kan je dan doen?Wat is de termijn daarvoor?Moet er altijd een transitievergoeding worden betaald?Mag er iets op de transitievergoeding in mindering worden gebracht?Mag je bij cao afwijken?Wanneer is de transitievergoeding nog meer niet verschuldigd?Als het financieel niet goed gaat, maar er is geen faillissement en geen surseance wat dan?Wat is er in dit artikel veranderd?Wanneer gaat het in en wat gebeurt er met concurrentiebeding in contracten die voor 1 januari 2015 zijn afgesloten?Geldt het voor ieder contract voor bepaalde tijd?Kan de werkgever de ontslagroute kiezen?Moet de werkgever altijd naar UWV of kantonrechter?Kan de werknemer zich nog bedenken nadat hij heeft ingestemd of een beëindigingsovereenkomst heeft gesloten?Is het na de beslissing van UWV of de kantonrechter klaar?Wat is een vervaltermijn?Mogen de medewerkers van De Unie de leden en niet-leden bijstaan in de procedures.Wat is dat ook al weer?Hoe zat het ook al weer?Kan je dat toelichten met voorbeelden.Wat gaat er veranderen met de WWZ?Heb je nu ook voorbeelden?Wat is de Wajong?Wanneer kom ik in aanmerking voor een Wajong-uitkering?Wat moet ik doen als ik na twee jaar nog steeds ziek ben?Wat doe ik als mijn werkgever niet meewerkt aan mijn re-integratie?Mag ik ontslag nemen of akkoord gaan met ontslag tijdens ziekte?Wat gebeurt er als mijn dienstverband tijdens mijn ziekte afloopt?Hoe lang wordt mijn loon bij ziekte doorbetaald?Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van UWV?Wat doe ik als ik het oneens ben met een herstelmelding door het UWV?Hoe ziet het verloop van mijn re-integratie er uit?

Stel een vraag

Staat je vraag hier niet bij? Stel hem dan hieronder.

Automatisch invullen?


Indien je bent ingelogd als lid van De Unie is een aantal vragen automatisch ingevuld voor je.

Klik hier om in te loggenVerstuur           

Modern Solliciteren


De afgelopen jaren is het solliciteren volledig veranderd. Voor mensen die lang niet hebben gezocht naar ander werk, is het lastig om je weg te vinden op de arbeidsmarkt. Daarom geeft Monique van Haaren van De Unie de training Succesvol Solliciteren.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

5Redenen om lid
te worden van
De Unie

1. Deskundige hulp en advies 
2. Exclusieve ledenvoordelen
3. Loopbaanadvies 
4. Rechtsbijstand consument & wonen
5. Juridisch advies

Wil je nog meer redenen? >