Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen
 

Kringen Algemeen

De agenda's 2015 zijn weer beschikbaar.

Klik hier om de agenda te bestellen

 

Een kring is een lokale ontmoetingsplek voor Unieleden. Als Unielid word je automatisch ingedeeld bij de kring in jouw woonplaats of regio. Met andere leden kun je kennis en ervaringen uitwisselen. Handig als je op zoek bent naar specifieke informatie of gewoon je grenzen eens wilt verleggen. De kringen organiseren veel verschillende activiteiten: van een themabijeenkomst tot een bedrijfsbezoek. Daarnaast is het ook de plek waar het beleid van De Unie kan worden geïnitieerd, getoetst en geëvalueerd. 

Voor het kringenwerk is een reglement opgesteld. Hier kun je het reglement inzien.


Kringpresentatie WMO

 

Er gaat de komende tijd veel veranderen in het sociaal domein en het zorgstelsel.  Met name voor de gemeenten gaat er veel veranderen. Zij krijgen er veel nieuwe taken bij. De langdurige zorg die nu vanuit de AWBZ geregeld wordt, wordt drastisch hervormd. De wet langdurige zorg (WLZ) is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden. Het is de bedoeling dat alleen de zwaarste zorg nog vanuit de WLZ geleverd wordt. De overige zorg wordt vanuit de WMO 2015 of de Zorgverzekeringswet geregeld. Het wetsvoorstel WMO 2015 is inmiddels ook al in behandeling bij de Tweede Kamer. Net als de huidige WMO zal deze door de gemeenten uitgevoerd worden. Wij hebben voor je een presentatie samengesteld over deze WMO 2015. Indien je dit wenst kunnen wij voor jouw kring een presentatie houden. Dit kan zowel op locatie als op het hoofdkantoor in Culemborg. Voor vragen kun je terecht bij Ingeborg Mussche via ingeborg.mussche@unie.nl

 


Kringbestuur

Wil jij je graag inzetten voor jouw kring? Meld je dan aan voor een plekje in het kringbestuur. Afhankelijk van jouw functie in het bestuur ben je het aanspreekpunt voor andere Unieleden, discussieer je mee over de invulling van de activiteiten of heb je regelmatig contact met ons.

 

Daarnaast gebeurt het steeds vaker dat Unieleden via de kringen worden aangemeld voor besturen van werk- en studiegroepen over thema's op het gebied van bijvoorbeeld milieu, ruimtelijke ordening en zorg. Regionale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, nodigen regelmatig burgers uit om hieraan deel te nemen. De kring is hiervoor een goede uitvalsbasis, onze leden zijn over het algemeen sterk betrokken bij maatschappelijke issues.


Agenda

Alle activiteiten van jouw kring staan op de eigen kringenpagina. 


Digitale nieuwsbrief Verenigingszaken


Speciaal voor de kringbestuurders en andere kaderleden is er de digitale nieuwsbrief verenigingszaken. Hiermee worden de kringbestuurders en andere kaderleden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen De Unie. Lees hier de laatste nieuwsbrief.

 

Kringberichtenformulier.


Wat wil je op jouw kringenpagina geplaatst hebben? Vul het hier in.