Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > Noordwest
 

Uitnodiging thema bijeenkomst “Pensioenstelsel in beweging” 

woensdagmiddag 2 november 2016

 

Hierbij nodigen wij je graag uit voor bovengenoemde bijeenkomst

Aanvang: 

14:00 uur. Zaal open 13.30 uur. Einde: ongeveer 16:00 uur.

Plaats:

Hotel/restaurant Van der  Valk, Geesterweg 1A,  Akersloot, Tel: 0251 – 361 888. 

Spreker:

Martijn Raaijmakers, pensioendeskundige van De Unie.

Onderwerp: Pensioenstelsel in beweging

De pensioenwereld is volop in beweging. De dekkingsgraden zijn laag, indexeren lukt vaak niet meer, korten van uitkeringen ligt op de loer. De Unie is in dit verband geen onbelangrijke speler en we moeten daar dan ook iets van vinden.
 
De Bestuursraad beslist daar uiteindelijk over, maar we vinden het van belang te inventariseren wat er bij de leden leeft. Daarom gaan we uitvraag doen bij de leden welk standpunt De Unie op het onderwerp pensioen moet gaan innemen.
De actieve leden worden benaderd via het werkapparaat.
 
In de kringenraad is besloten om anders actieve leden te raadplegen via de kringen. Daarom zijn de kringen verzocht om daartoe een bijeenkomst te organiseren.
 
Je krijgt te horen welke scenario’s er op dit moment naar aanleiding van de werkzaamheden van de Pensioenfederatie en de SER door het CPB worden doorgerekend en de mogelijke effecten hiervan. We nodigen je van harte uit om mee te denken over de toekomst van het pensioenstelsel op  woensdagmiddag  2  november a.s.

Agenda

  1. Opening 
  2. Presentatie standpunt. Tevens krijg je de gelegenheid om daar op in te spelen.
  3. Pauze
  4. Verdere discussie
  5. Samenvatting en sluiting.

Aanmelden:

Wilt je je voor maandag 24 oktober aanmelden bij de heer J.W.M. de Boer door hier een e-mail te sturen of je kunt hem bellen op 0224-214207.


             

Fiscale verrekening van contributie. In een aantal cao's is afgesproken dat Unieleden hun contributie fiscaal kunnen verrekenen met hun bruto salaris. Heb jij ook een dergelijke regeling en je wilt hier gebruik van maken? Je kunt dan hier een verklaring aanvragen.


Contact

Wil je één van de bestuursleden een e-mail sturen? Klik dan op zijn of haar naam.

Voorzitter:
W. Moorman
Tel: 0224 - 420 866

Vicevoorzitter:
G.W. van Brenk
Tel: 072 - 561 742 5

Secretaris en contactpersoon:
Anders Actieven: J. de Boer
Tel: 0224 - 214 207

Penningmeester:
G.J.F. Mol
Tel: 06 - 50 21 13 53

Lid:
J.J. Praat
Tel: 072 - 571 586 1

Stel jouw vraag via de chat

Denk je dat je juridische hulp nodig hebt? Of wil je advies over een kwestie? 

Je kunt met ons chatten op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.