Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > Noord-Holland-Noord
 

Kring Noord Holland Noord

Activiteiten 2014Datum
Activiteit Plaats Tijd
Dinsdag 15 april 2014
Algemene Ledenvergadering 
Klik hier voor de agenda

Contactpersoon:
W. Moorman
Tel: 0224-420866
E-mail: w.moorman@xs4all.nl

Alkmaarse Poort
Alkmaar

19:30 uur
zaal open
19:00 uur

 Dinsdag 20 mei 2014 Excursie:
Contactpersonen:
G. Kamp

0224-541552

G.J.F. Mol
06-50211353

G.W. van Brenk
072-5617425

J.J. Praat
072-5715861
Excursie naar Eendenkooi
Korte bosweg 47A
1756 CA ’t  Zand
Excursie om
13:00-15:00
en  
15:00-17:00 
Zaterdag 11oktober 2014

Jubilarisviering

Contactpersoon:
J.W.M.de Boer
Tel:0224-214207
E-mail: jwmdeboer@hetnet.nl

Alkmaarse Poort
Alkmaar

17:00 uur

zaal open
16:30 uur


Fiscale verrekening van contributie. In een aantal cao's is afgesproken dat Unieleden hun contributie fiscaal kunnen verrekenen met hun bruto salaris. Heb jij ook een dergelijke regeling en je wilt hier gebruik van maken? Je kunt dan hier een verklaring aanvragen.

 
Contact
Secretaris en contactpersoon:
Anders Actieven: J. de Boer
Tel: 0224 - 21 42 07
E-mail: jwmdeboer@hetnet.nl