Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > Midden-Nederland
 

Kring Midden Nederland

Op donderdag 27 maart a.s. houdt de kring haar algemene ledenvergadering

in het hoofkantoor van De Unie, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg, zaal “Beuk”. 
Aanvang 20.00 uur. (zaal open om 19.30)De agenda luidt als volgt:

1. Opening door onze voorzitter, Frank Kannegieter.

2. Lezing over de veranderingen in de WMO door mevrouw mr. I.E. (Ingeborg) Mussche.

3. Pauze

4. Notulen van 2013 *

5. Jaarverslag van de secretaris. *

6. Financieel verslag wordt ter vergadering uitgereikt.

7. Verslag van de kascontrolecommissie.

8. Verkiezing leden voor de kascontrolecommissie.

9. Wat er verder ter tafel komt.

10. Rond de klok van 22.00 uur afsluiting, waarna nog wat napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

* Deze stukken liggen ook tijdens de vergadering ter beschikking..

Klik hier om deze agenda te printen.Contact

Voorzitter:  F.E. Kannegieter
Tel: 033 - 245 31 87
E-mail: f.kannegieter6@upcmail.nl
Secretaris: B.J.A.P. van Eijsden
Tel: 033 - 494 26 66
E-mail: eijsdenleusden@gmail.com
Penningmeester: Pieter van den Hengel           
Tel: 033 - 480 17 52
E-mail: godelieveenpieter@kpnmail.nl
Lid: Joke van Riessen     
E-mail: riessenvanjm@hotmail.com
Lid: Michiel van Meurs            
Tel: 033 - 257 18 80
E-mail: michielvanmeurs@hotmail.com
Lid: W. Mesu            
Tel: 036 - 532 54 61
E-mail: w.mesu@kpnmail.nl
Lid: J.J. Waverijn            
Tel: 06 - 55 75 88 66
E-mail: jaapwaverijn@hotmail.com