Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > Maastricht
 

Kring Maastricht-Heuvelland

Jaarvergadering

Maandag 30 maart 2015 heeft de kring Maastricht haar Algemene Jaarvergadering gehouden.


Tijdens deze vergadering zijn de leden akkoord gegaan met de fusie van Heuvelland. De kring heeft nu een nieuwe naam gekregen:

Maastricht-Heuvelland


De volgende bestuursleden zijn afgetreden en hebben zich niet verkiesbaar gesteld.

B. Miesen, H. Op den Camp, J. Claessens, H. Homan, 

Het bestuur van kring Maastricht- Heuvelland bestaat per 31 maart 2015 uit:
Voorzitter:L. Froijen
Secretaris:TH. Heijnens
Penningmeester:H. Wijenberg

Leden:
Dhr. J. Nicolai
Dhr. L. Franssen
Dhr. I. Orie
Mw.. G. Dautzenberg
Dhr. L.Peters

De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op maandag 8 juni 2015 in Restaurant IN DEN HOOF , aanvang: 20:00 uur.


Oproep voor nieuwe bestuursleden

Het werk in de kringen wordt voornamelijk uitgevoerd door de leden Er is binnen de kringen sprake van krimp. Dit is merkbaar in het aantal nog actieve bestuursleden.

De fusie tussen de kringen Heuvelland en Maastricht is hiervan zelfs een direct gevolg. Binnen de kring Heuvelland was het animo dusdanig verminderd dat het voormalige bestuur alleen nog maar op een fusie kon afstevenen anders was het einde verhaal. Ook binnen het bestuur van kring Maastricht is het aantal actieve bestuursleden afgelopen tijd met ca. 50% teruggelopen. Na de fusie tussen beide kringen is er een bestuur van 7 personen overgebleven. Door het onverwachte terugtreden van de penningmeester en het aangekondigde vertrek van de secretaris eind 2015 is het noodzaak het aantal bestuursleden uit te breiden. Langs deze weg roep ik u op (met name de actieven) om u aan te melden voor een rol als bestuurslid. Speciaal een oproep voor de functie van penningmeester.

Informatie

Voor informatie kunt u terecht bij een van de bestuursleden van het dagelijks bestuur.Contact

Voorzitter: Dhr. L. Froijen

Vice-Voorzitter: Dhr. I. Orie,

Secretaris: Dhr. Th. Heijens

Penningmeester: Dhr. B. Miesen

Leden:
Dhr. J. Nicolai
Dhr. L. Franssen
Dhr.I. Orie
Mw.. G. Dautzenberg
Dhr. L.Peters