Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > Kennemerland
 

Kring Kennemerland

Uitnodiging ALV/jubilarishuldiging 14 maart 2015

Het is ons een genoegen jou uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Unie kring Kennemerland.

De Algemene Leden Vergadering van de kring Kennemerland (ALV) wordt gehouden op:

Zaterdag 14 maart 2015 

in het Den Hartogh Ford Museum 

Haarlemmerstraat 36, 2181 HC Hillegom

Aanvang 10:00 uur. U bent welkom vanaf 09:30 uur.


Ook dit jaar zullen wij de ALV combineren met de huldiging van onze jubilarissen, die in 2015 het feit dat zij 25, 40, 50, 60 en dit jaar zelfs het 70 jarig jubileum vieren.
Alle jubilarissen ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en welkom door de voorzitter van de kring Kennemerland
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Jaarverslag 2014 door de secretaris
 4. Financieel verslag 2014 alsmede de begroting 2015 door de penningmeester
 5. Verslag van de Kascontrolecommissie en voorstel tot decharge
 6. Bestuursverkiezing
  - Volgens rooster zal aftreden de heer Ton Alders. Hij stelt zich niet herkiesbaar.
  - Het bestuur roept leden dringend op zich kandidaat te stellen voor de vacant komende bestuurszetel
 7. Rondvraag
 8. Informatie
  Mevrouw Marlous Gerritsen (Operationeel Specialist woninginbraken van Politie Noord Holland / Kennemer Kust) met een presentatie over inbraakpreventie, veilig wonen, babbeltrucs enz.
 9. Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Leden Vergadering door de kringvoorzitter

PAUZE

***** Huldiging van de jubilarissen *****

                        LUNCHBUFFET                           

In verband met de catering verzoeken wij je, door middel van dit formulier of per e-mail aan de secretaris: ons uiterlijk 1 maart a.s., te laten weten of wij al of niet op jouw komst kunnen rekenen en of je wel of niet vergezeld zult zijn van jouw partner of introducé.

Graag verwelkomen wij je op 14 maart a.s. in het Den Hartogh Ford Museum te Hillegom.

Greetje van Ierschot - de Keulenaer, voorzitter

Aad de Gier,  secretaris


Aanvulling op agendapunt Bestuursverkiezing:

In het kader van de gewenste verjonging doet het bestuur een extra beroep op de jongere kringleden zich kandidaat te stellen. Daarbij wordt bij voorkeur gedacht aan personen geboren na 1959, vrouw en een brede maatschappelijke belangstelling

 

Iets voor U?  

         

Het bestuur van de Unie Kring Kennemerland is op zoek naar uitbreiding.Wij nodigen je graag uit voor een gesprek om te kijken of wij iets voor elkaar kunnen betekenen.

Stuur een e-mail of bel met ons dan maken wij snel een afspraak.


Greetje van Ierschot (voorzitter)            Albert Verheggen (penningmeester)                            
06-195 92 755                                        023- 524 76 74 

 
Contact

Voorzitter
Greetje van Ierschot-de Keulenaar
E: ierschot@telfort.nl

Secretaris
Aad de Gier
E: secr.kennemerland@ziggo.nl

Penningmeester
Albert Verheggen
E:ahmverheggen@hetnet.nl
Bestuurslid
Janhans Bettink
E: jh.bettink@ziggo.nl
Bestuurslid
Ton Alders
E: tonalders@zonnet.nl