Wonen

Meer dan stenen alleen

Wonen en de woonomgeving zijn een belangrijke factor voor het welbevinden. Dat geldt zeker in de derde levensfase. Je bent veel thuis en vertoeft meer in de directe woonomgeving. Als wordt gevraagd of je graag wil blijven wonen is het antwoord meestal: “Ja, natuurlijk”! Maar je kunt jezelf ook andere vragen stellen. Hoe zou je over 10 jaar willen wonen? Zou je in dit huis alleen willen en kunnen wonen? Krijg je later nog voldoende keuze om een gewenste woonplek te vinden? Hoe zit het met de sociale contacten, veiligheid en vervoer? En laten we de financiële kant van de zaak niet vergeten. Bovendien is het op je gemak zoeken naar een geschikte woonlocatie een leuke bezigheid, zelfs al heb je geen directe plannen. 

Het antwoord ‘ja, natuurlijk’, ligt na al die vragen misschien helemaal niet zo voor de hand. Maar als je kiest om te blijven, dan is er ook nog veel te doen. Dat gaat verder dan het aanpassen van de douche of het wegnemen van drempels. Het beheer, het onderhoud, de inrichting, het schoonhouden zijn allemaal zaken waarop je kan anticiperen, zodat het later niet tot een last wordt. En ook zo’n voorbereiding kan jaren lang een leuke hobby zijn en het geeft later een groot gemak.