Veiligheid

Een veilig gevoel kun je creëren 

Veiligheid is een breed begrip en je kan op dit terrein veel ondernemen als jonge oudere. Het kan bijvoorbeeld gaan om het voorkomen van ongevallen in en om het huis. Een eenvoudige inspectieronde en een aantal simpele aanpassingen kunnen daarin veel effect hebben. Denk bijvoorbeeld aan verandering van de inrichting en aandacht voor brandveiligheid en toegankelijkheid. 

Maar veiligheid kan ook gaan over het verkeer, fietsen, wandelen en bijvoorbeeld autorijden. Waar kun je extra op letten? Wanneer is het moment daar dat je belangrijke keuzes echt gaat maken? Gaan we dat ijs nog wel op, of moeten we toch bedenken dat het beter is van niet? Hoe gevaarlijk is die elektrische fiets nu eigenlijk en welke voorzorg moet ik nemen om daarvan optimaal te kunnen genieten?  

En dan is er ook nog het veiligheidsgevoel dat verbonden is met criminaliteit. Een belangrijke factor om ‘lekker thuis’ te kunnen wonen. In de huidige tijd van techniek en communicatie zijn er veel nieuwe hulpmiddelen die hierbij ondersteuning kunnen geven en het is slim om daar tijdig kennis mee te maken. Overigens veroorzaakt de nieuwe tijd ook weer nieuwe gevaren, zoals cybercriminaliteit. Niet levensbedreigend misschien, maar het kan wel veel onrust te weeg brengen. 

Genoeg te doen dus op dit terrein, en zeker met het besef dat we de perceptie van het gevaar nog wel eens kunnen overdrijven, zowel negatief als positief.