Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > Heuvelland
 

Kring Maastricht/Heuvelland

Oproep voor nieuwe bestuursleden

Het werk in de kringen wordt voornamelijk uitgevoerd door de leden Er is binnen de kringen sprake van krimp. Dit is merkbaar in het aantal nog actieve bestuursleden.

De fusie tussen de kringen Heuvelland en Maastricht is hiervan zelfs een direct gevolg. Binnen de kring Heuvelland was het animo dusdanig verminderd dat het voormalige bestuur alleen nog maar op een fusie kon afstevenen anders was het einde verhaal. Ook binnen het bestuur van kring Maastricht is het aantal actieve bestuursleden afgelopen tijd met ca. 50% teruggelopen. Na de fusie tussen beide kringen is er een bestuur van 7 personen overgebleven. Door het onverwachte terugtreden van de penningmeester en het aangekondigde vertrek van de secretaris eind 2015 is het noodzaak het aantal bestuursleden uit te breiden. Langs deze weg roep ik u op (met name de actieven) om u aan te melden voor een rol als bestuurslid. Speciaal een oproep voor de functie van penningmeester.

Informatie

Voor informatie kunt u terecht bij een van de bestuursleden van het dagelijks bestuur.


Activiteiten 2015

 

Jaarvergadering, 30 maart 2015

Datum: maandag 30 maart 2015
Aanvang : 20:00 uur
Plaats: Hotel Restaurant "In den Hoof"  Akersteenweg 218 6227 AE Maastricht.

Klik hier om de agenda te lezen

Contact

Voorzitter: Dhr. L. Froijen

Vice-Voorzitter: Dhr. I. Orie,

Secretaris: Dhr. J. Nicolai
Tel: 043 - 34 30 797

Penningmeester: Dhr. B. Miesen

Leden:
Dhr. H. Op den Camp
Dhr. J. Claessens
Dhr. L. Franssen
Dhr. H. Homan