Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > Groningen
 

Kring Groningen

Activiteiten 2014

 

Uitnodiging 22 oktober a.s.

Wijzigingen in pensioendossier,en de gevolgen voor u.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de ruimte voor belastingvriendelijke pensioenopbouw aanzienlijk beperkt. Daarnaast heeft Jetta Klijnsma, de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid, op 26 juni jl. het wetsvoorstel ‘aanpassing financieel toetsingskader’ ingediend bij de Tweede Kamer. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, worden strengere financiële eisen aan pensioenfondsen gesteld wat slecht zal uitpakken voor de koopkracht van opgebouwde en ingegane pensioenen. Deze verslechteringen treffen zowel de gepensioneerden als de werknemers. De nieuwe wetgeving leidt tot een verandering in uw  toekomstige pensioen(aanspraken). 

Lees hier verder en meld u aanKlik op afbeelding voor vergroting van de toren "de Olle Grieze".
Ook leden van de kring Friesland, Drenthe en Zwolle kunnen zich aanmelden voor de bedrijfsbezoeken/excursies die de kring Groningen organiseert voor 2014. Aanmelden graag per e-mail bij Bernard van Geuns (e-mail: bjvgeuns@tiscali.nl) de Kring Groningen onder vermelding van de naam van de kring en het lidmaatschapsnummer. 

Hier kun je de nieuwsbrief downloaden en printen (pdf-bestand)

Hieronder tref je de inhoud van de nieuwsbrief aan. Klik op de titel om verder te lezen.

 1. Woord van de voorzitter
 2. Vraagtekens en verwarring
 3. Kring Groningen huldigt haar leden
 4. Impressies bedrijfsbezoeken 2013
 5. Excursie naar de Der Aa-kerk Groningen
 6. Excursie/bezichtiging naar het Belastingkantoor Groningen                                                                             
 7. Excursie naar Riool waterzuivering te Garmerwolde 
 8. Excursie naar AVEBE locatie Ter Apelkanaal 
 9. Bezoek aan Suikerunie te Hoogkerk 
 10. Notulen van de jaarvergadering 2012
 11. Bestuursvergaderingen 2014
 12. Jaarplanning 2014

Inloopavonden De Unie kring Groningen

Het kringbestuur houdt geen aparte inloopavonden. Heb je vragen of opmerkingen? Je kunt altijd telefonisch 06-50402725 of per e-mail contact zoeken bij Bernard van Geuns via. bjvgeuns@tiscali.nl
Ook ben je van harte welkom tijdens de bestuursvergaderingen. De data en de plaatsen vind je in de agenda van de kring Groningen.(zie hierboven) 

Graag tot ziens!

Collectieve ziektekostenverzekering via De Unie?

De Unie heeft met VGZ een overeenkomst voor collectieve ziektekosten verzekering voor Unie leden.

Op www.vgz.nl/unie kun je meer informatie vinden. Denk je aan de data waarop een en ander geregeld moet zijn?

Contact

 
Voorzitter: J.W. (Johan) Fellinga
Tel: 050 - 571 32 17
Mobiel:06 - 27 11 17 29 

E-mail: jw.fellinga@planet.nl
Secretaris: B.J. (Bernard) van Geuns
Tel: 050 - 577 75 44
Mob: 06 - 50 40 27 25

E-mail: bjvgeuns@tiscali.nl
2e secretaris: L. (Lucas) van Veen,
E-mail: lveenvan@home.nl  
Tel: 0594-513144
Penningmeester: K.L. (Koert) Inderwisch
Tel: 050 - 556 67 20
Mobiel: 06 - 42 19 74 28

E-mail: koertgre@hotmail.com
Bestuurslid: E.J. (Eddy) Wijninga
Tel:  0595 - 42 21 53
Mobiel: 06 - 10 76 14 63

E-mail: e.wijninga@home.nl

Bestuurslid: Mevrouw C. Rossen
E-mail: cindyrossen@hotmail.com


Bestuurslid: mevrouw C. Hoving

Mobiel.: 06 - 14 35 56 68


Bestuurslid: De heer R,. van der Veur

Tel: 050 - 5343248

E-mail: r.v.d.veur@kpnplanet.nl