Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > Friesland
 

Uitnodiging Themabijeenkomst Wet Werk en Zekerheid op maandag 20 april 2015

 

De kring Groningen nodigt je van harte uit voor een informatie bijeenkomst over de nieuwe wet:

WET WERK & ZEKERHEID

 

De Wet Werk en Zekerheid is gedeeltelijk op 1 januari 2015 ingegaan.

Per 1 juli 2015 zal de volledige wet van kracht zijn. De wet wijzigt maatregelen op 3 terreinen:

  • Het versterkt de rechtspositie van flexwerkers;
  • Ontslag wordt sneller, goedkoper en volgens het kabinet ook eerlijker;
  • De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Hilde Bunskoek, één van de juristen van De Unie, zal je informeren over de wijzigingen en de gevolgen voor u van deze nieuwe wetgeving. 

Voor wie

Deze bijeenkomst is specifiek georganiseerd voor alle werkende leden. Immers of je nu een vast contract hebt, op basis van een flexibel contract werkt of als uitzendkracht aan het werk bent, deze nieuwe wet heeft gevolgen voor iedereen die aan het arbeidsproces deelneemt. Ook jouw (klein)kinderen die aan het begin van de eigen carrière staan, krijgen te maken met de gevolgen van deze wetgeving. Wij kunnen ons indenken dat ook bij deze groep veel vragen en onduidelijkheden zijn. Neem ze gerust mee, zodat wij ook aandacht aan hen kunnen schenken.

Wanneer

De bijeenkomst vindt plaats op 20 april 2015.
We starten om 19.30 uur en streven ernaar de bijeenkomst om 22.00 uur af te sluiten

Locatie

Postillion Hotel Haren (Gr.)
Emmalaan 33  (Afrit no.38 van de A28)
9752 KS Haren

Aanmelding

In verband met de te reserveren ruimte dien je je aan te melden. 


Het kringbestuur Groningen hoopt jou op 20 april a.s. te ontmoeten.

Bernard van Geuns

secretaris De Unie kring Groningen.

 

Dit bericht is ook verzonden aan de leden die wonen in Friesland Noord.

  

E-mail

De Unie correspondeert in hoofdzaak per email met haar leden. U ontvangt deze brief niet per post. Als wij niet over een e-mailadres van u beschikken kunt u uw e-mailadres hier doorgeven.

 


 

Toekomst van de kring

Begin januari heeft het bestuur van de kring Friesland een uitvraag aan de leden gedaan inzake de toekomst van onze kring.

Reden hiertoe was dat het huidige bestuur van mening is dat de kring Friesland als afzonderlijke, zelfstandige kring van De Unie geen nuttig doel meer dient en derhalve geen bestaansrecht meer heeft. Tevens is het, ondanks inspanningen van het huidig kringbestuur, niet mogelijk gebleken om het kringbestuur aan te vullen met nieuwe bestuursleden ter vervanging van reeds in 2014 afgetreden bestuursleden.

Het resultaat van deze uitvraag aan de leden is als volgt:

  • totaal 831 brieven verstuurd;
  • totaal 63 reacties ontvangen (7,6%);
  • geen van de leden is bereid om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie;
  • 20 leden hebben de voorkeur om als zelfstandig functionerende kring door te gaan, echter stellen zich niet beschikbaar voor een bestuursfunctie;
  • 43 leden zijn voorstander van aansluiting bij een aangrenzende kring;

Op basis van deze uitslag heeft het regionaal bestuur een verzoek gericht aan het Dagelijks Bestuur van De Unie om de kring Friesland als zelfstandig functionerende kring op te heffen en de leden van de kring Friesland op basis van postcode in te delen bij de aangrenzende kringen (Groningen, Drenthe en Zwolle).

De voorgestelde verdeling is de meest optimale verdeling voor dit moment. Het regionaal bestuur behoudt zich het recht voor om na een evaluatie periode van één jaar te bezien of deze oplossing naar tevredenheid van de leden, het regionaal bestuur en De Unie gerealiseerd is. Dit kan er toe leiden dat er na de evaluatie een andere verdeling cq oplossing gezocht zal worden op initiatief van de leden, het regionaal bestuur of De Unie.

Zodra de besluitvorming afgerond is, zullen de leden persoonlijk geïnformeerd worden over de nieuwe situatie.


Kijk hier naar de bedrijfsbezoeken.

Leden van de kring Friesland, Drenthe en Zwolle kunnen zich aanmelden voor de bedrijfsbezoeken/excursies die de kring Groningen organiseert voor 2015. Aanmelden graag per e-mail bij Bernard van Geuns (e-mail: bjvgeuns@tiscali.nl) van de kring Groningen onder vermelding van de naam van de kring en het lidmaatschapsnummer. 

Algemeen nieuws

Verzoek aan de leden Kring Friesland


E-mail

De Unie correspondeert in hoofdzaak per email met haar leden. Dit willen wij binnen de kring Friesland ook doen. Als wij nog niet over jouw emailadres beschikken, vragen wij jou dat aan ons door te geven door een email te sturen naar Info.LedenAdministratie@unie.nl

 

 

Contact

Wilt je een email sturen naar één van de bestuursleden? Klik dan op zijn/haar naam.

Voorzitter: J.W. (Johan) Mintjes
Tel. 0513 - 62 70 92

Plv. voorzitter: S. (Siebe) Katsma
Tel. 0511 - 47 37 73

Waarnemend secretaris: S. (Siebe) Katsma
Tel. 0511 - 47 37 73

2e secretaris: A. (Anne) Jonkman
Tel. 0513 - 41 67 77