Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > Friesland
 

Kring Friesland

Toekomst van de kring

Begin januari heeft het bestuur van de kring Friesland een uitvraag aan de leden gedaan inzake de toekomst van onze kring.

Reden hiertoe was dat het huidige bestuur van mening is dat de kring Friesland als afzonderlijke, zelfstandige kring van De Unie geen nuttig doel meer dient en derhalve geen bestaansrecht meer heeft. Tevens is het, ondanks inspanningen van het huidig kringbestuur, niet mogelijk gebleken om het kringbestuur aan te vullen met nieuwe bestuursleden ter vervanging van reeds in 2014 afgetreden bestuursleden.

Het resultaat van deze uitvraag aan de leden is als volgt:

  • totaal 831 brieven verstuurd;
  • totaal 63 reacties ontvangen (7,6%);
  • geen van de leden is bereid om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie;
  • 20 leden hebben de voorkeur om als zelfstandig functionerende kring door te gaan, echter stellen zich niet beschikbaar voor een bestuursfunctie;
  • 43 leden zijn voorstander van aansluiting bij een aangrenzende kring;

Op basis van deze uitslag heeft het regionaal bestuur een verzoek gericht aan het Dagelijks Bestuur van De Unie om de kring Friesland als zelfstandig functionerende kring op te heffen en de leden van de kring Friesland op basis van postcode in te delen bij de aangrenzende kringen (Groningen, Drenthe en Zwolle).

De voorgestelde verdeling is de meest optimale verdeling voor dit moment. Het regionaal bestuur behoudt zich het recht voor om na een evaluatie periode van één jaar te bezien of deze oplossing naar tevredenheid van de leden, het regionaal bestuur en De Unie gerealiseerd is. Dit kan er toe leiden dat er na de evaluatie een andere verdeling cq oplossing gezocht zal worden op initiatief van de leden, het regionaal bestuur of De Unie.

Zodra de besluitvorming afgerond is, zullen de leden persoonlijk geïnformeerd worden over de nieuwe situatie.

Leden van de kring Friesland, Drenthe en Zwolle kunnen zich aanmelden voor de bedrijfsbezoeken/excursies die de kring Groningen organiseert voor 2015. Aanmelden graag per e-mail bij Bernard van Geuns (e-mail: bjvgeuns@tiscali.nl) van de kring Groningen onder vermelding van de naam van de kring en het lidmaatschapsnummer. 


Kijk hier naar de bedrijfsbezoeken.

Algemeen nieuws

Verzoek aan de leden Kring Friesland


E-mail

De Unie correspondeert in hoofdzaak per email met haar leden. Dit willen wij binnen de kring Friesland ook doen. Als wij nog niet over jouw emailadres beschikken, vragen wij jou dat aan ons door te geven door een email te sturen naar Info.LedenAdministratie@unie.nl

 

 

Contact

Wilt je een email sturen naar één van de bestuursleden? Klik dan op zijn/haar naam.

Voorzitter: J.W. (Johan) Mintjes
Tel. 0513 - 62 70 92

Plv. voorzitter: S. (Siebe) Katsma
Tel. 0511 - 47 37 73

Waarnemend secretaris: S. (Siebe) Katsma
Tel. 0511 - 47 37 73

2e secretaris: A. (Anne) Jonkman
Tel. 0513 - 41 67 77