Zoeken
Je bent hier: Branches & Bedrijven > Branches
 

Branches

Op deze pagina vind je een overzicht van alle branches waarin De Unie actief is. Klik op de gekozen branchenaam voor meer branche-informatie, -nieuws, -downloads en contactgegevens van de belangenbehartiger(s). Ben je op zoek naar specifieke informatie over een bedrijf. Ga dan naar de rubriek bedrijven.

    
Branche:    
Omschrijving:    
Zoeken
Branche: Administratieve kantoren 
De bedrijfsgroep Administratieve Kantoren is een verzameling van bedrijven die niet in één van de overige bedrijfsgroepen van De Unie zijn in te delen. Wij behartigen de belangen van bijvoorbeeld accountants en belastingadviseurs, maar ook van werknemers die werkzaam zijn bij advocatenkantoren.

 
Branche: Arbodiensten en re-integratiebedrijven 
Arbodiensten en re-integratiebedrijven vormen een branche die constant in beweging is. De concurrentie tussen de verschillende bedrijven is groot en klanten vragen keer op keer om nieuwe dienstverlening. De omschakeling naar nieuwe producten vraagt veel flexibiliteit van de medewerkers.

 
Branche: Architectenbureaus 
De architectenbureaus hebben een eigen bedrijfstak-cao. De Unie is al vele jaren bij de branche en de cao betrokken. Er loopt nu een project voor de modernisering van de cao.

 
Branche: Automotive 
Eén van de belangrijkste sectoren in de Nederlandse maakindustrie is de automotive-industrie. De Unie is sinds 1993, via Daf Trucks en NedCar, betrokken bij deze industrie. 20% van de georganiseerde werknemers zijn lid van De Unie, met name de indirecte (kantoor)medewerkers.

 
Branche: Banden en Wielen 
Als je denkt aan de vele bandenservicebedrijven, dan zal je niet snel verwachten dat deze branche zich liever beschouwt als groothandel. Veel bedrijven linken qua activiteiten aan de automotivesector. Op diverse gebieden zijn er ook samenwerkingsverbanden met andere mobiliteitsbranches, maar een belangrijk deel van de bedrijven is ook daadwerkelijkheid een groothandel.

 
Branche: Banken algemeen 
De Algemene Banken-cao (ABC) geldt voor alle "kleinere" banken in Nederland, die géén eigen bedrijfscao met de vakbonden hebben afgesloten. De cao wordt afgesloten tussen De Unie en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

 
Branche: Beroepsgoederenvervoer 
De sector Beroepsgoederenvervoer is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. In de sector werken ongeveer 160.000 mensen in diverse functies. Bijvoorbeeld als chauffeur (grootste groep) en in de vele kantoor gebonden functies in de administratie, boekhouding, planning en personeelszaken.

 
Branche: Betonproductenindustrie 
In deze sector hebben de werkgevers in de prefab betonproductenindustrie zich verenigd in de brancheorganisatie, BFBN, kantoorhoudende te Woerden.

 
Branche: Beveiliging 
De Unie Security is dé vakbond in de beveiliging. Méér dan een verzekering voor rechtsbijstand als het eens mis gaat op de werkvloer! Niet alleen kun je als lid meepraten over en invloed uitoefenen op je cao en dus je arbeidsvoorwaarden. Ook heb je als lid recht op onze deskundige ondersteuning op individueel vlak. Als enige vakbond staan wij dag en nacht voor onze leden in de beveiliging paraat!

 
Branche: Cabinepersoneel 
UNC is dé vakbond voor cabinepersoneel. De Unie van Nederlands Cabinepersoneel (UNC) is in 2006 opgericht en behartigt de belangen van alle Nederlandse cabinepersoneel. Op zowel collectief als individueel niveau worden de belangen van het cabinepersoneel behartigd. UNC is cao-partij bij KLM, transavia.com en KLM Cityhopper.

 
Branche: Chemie 
De Unie is zeer actief in de chemische sector. Wij zijn betrokken bij het overleg over arbeidsvoorwaarden in honderden verschillende bedrijven. Daarnaast zijn we partij bij een aantal landelijke cao's (bereide verf- en drukinktindustrie, papierindustrie, kunststof- en rubberindustrie) en een groot aantal onderneming-cao's (AKZO Nobel, DSM).

 
Branche: Commerciële verzekeringen 
Voor het laatste nieuws en informatie over de cao’s is het “branche nieuws” op deze pagina de aangewezen plek!

 
Branche: Contractcatering 
De Unie is er voor alle werknemers in de contractcatering. We spannen ons in voor een goede cao, sociaal plannen en regelingen die het werken in de catering prettig en veilig maken.

 
Branche: Detailhandel 
Over de sector Detailhandel heeft iedereen wel een mening. We zijn ook allemaal consumenten die regelmatig winkels bezoeken. Maar achter de coulissen gebeurt nog veel meer. Ben je als een kenniswerker/professional in de detailhandel werkzaam, dan weet je daar alles van.

 
Branche: Drankenindustrie 


 
Branche: Fashion, Sport & Lifestyle  
Met zo’n 100.000 werknemers is de Fashion, Sport & Lifestyle een van de grootste branches in de detailhandel. De aankoop van kleding, schoenen of sportartikelen gebeurt veelal bij bedrijven die onder deze branche en daarmee onder de werkingssfeer van deze cao vallen. En bij die bedrijven werken vooral professionals, die dagelijks bezig zijn om hun klanten op zo’n goed mogelijke manier te bedienen.

 
Branche: Graanbe- en verwerkende Industrie 
De graanbe- en verwerkende industrie richt zich op de handel in graan, zaden en peulvruchten en verwerkt deze tot bijvoorbeeld diervoeders.

 
Branche: Grafische bedrijven 
De grafimedia heeft een intermediaire rol tussen aanbod en distributie van informatie en maakt zo deel uit van de communicatie- en informatie industrie. In deze industrie is flexibiliteit voor de bedrijven een eerste vereiste om concurrerend te kunnen blijven.

 
Branche: Groothandel 
De Groothandel is een belangrijke schakel tussen industrie, transport, detailhandel en soms zelfs de consument. Dit, zowel nationaal als internationaal. Een onzichtbare grootmacht, kun je wel zeggen.

 
Branche: Groothandel in bouwmaterialen 
De Groothandel in Bouwmaterialen is in de bouwkolom een belangrijke schakel tussen producenten en aannemers. De stand van zaken in de bouwsector bepaalt in sterke mate het wel en wee van deze branche. In de hooggespecialiseerde bedrijven speelt productkennis een belangrijke rol.

 
Branche: Groothandel in levensmiddelen 
De groothandelsbranche vormt in de wereld van de levensmiddelen een belangrijke schakel tussen de producenten, leveranciers, grootwinkelbedrijf, detailhandel, horeca en de consumenten.

 
Branche: Groothandel in textielgoederen 
Aangezien de producenten van textielgoederen zich in toenemende mate in het (verre) buitenland bevinden, mag er gerust gesproken worden van een internationale branche. Verder zijn deze groothandels vaak direct afhankelijk van consumentenbestedingen. Er werken circa 8.000 werknemers in de Groothandel in Textielgoederen, onder wie veel kenniswerkers/professionals. Wij zijn op verschillende gebieden voor hen een deskundige sparringpartner. Daarnaast is De Unie partij bij de cao Groothandel in Texti

 
Branche: Havens en scheepvaart 
De bedrijfstakken havens en scheepvaart zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij de havens gaat het om de op- en overslag van goederen, een proces dat op een steeds geavanceerdere manier gebeurt. Het aandeel containers in het totale ladingvolume groeit. Door de aanleg van de 2e Maasvlakte wordt de kade en overslagcapaciteit over enkele jaren enorm vergroot.

 
Branche: Horeca 
Als je carrière wilt maken in de horeca is het belangrijk dat je weet welk type werk je leuk vindt en je je bewust ben van jouw competenties en loopbaanperspectieven binnen de horecabranche. De horeca loopbaanscan kan je hierbij helpen.

 
Branche: Hout, bouw en bos 
De Unie is binnen de branche Hout, bouw en bos betrokken bij diverse cao’s op het gebied van bouwnijverheid, toeleveringsbedrijven, kleiwaren- en cementindustrie, houtbewerkende en –verwerkende industrie, meubelindustrie, bos- en cultuurtechnische bedrijven, zand- en steenfabriek, kalkzandsteen- en cellenbeton industrie en de betonproductenindustrie.

 


5Redenen om lid
te worden van
De Unie

1. Deskundige hulp en advies 
2. Exclusieve ledenvoordelen
3. Loopbaanadvies 
4. Rechtsbijstand consument & wonen
5. Juridisch advies

Wil je nog meer redenen? >