5 december 2017

Zorgverzekeraars: Leden van De Unie stemmen in met tussentijdse cao-wijzigingen

Zorgverzekeraars: Leden van De Unie stemmen in met tussentijdse cao-wijzigingen

Een grote meerderheid van de leden heeft ingestemd met de aanpassing van de pensioenrichtleeftijd. Het pensioenfonds SBZ gaat deze regeling met ingang van 1 januari 2018 aanpassen. De Unie heeft SBZ gevraagd te zorgen voor een goede communicatie. Controleer ook zelf de UPO die je ontvangt van SBZ. Het is belangrijk dat er geen fouten worden gemaakt met je pensioen. 

De WW en WGA reparatie is door een grote meerderheid van de leden geaccepteerd. Enkele leden gaven aan de regeling te duur te vinden. Maar de voorstemmers zijn duidelijk in de meerderheid. Daarom zal De Unie de reparatie-cao ondertekenen. De werkgevers hebben aangegeven in principe mee te zullen werken. Er wordt nu hard gewerkt om de aanmelding tijdig, voor 15 december 2017, af te ronden. Dan kan de verzekering met ingang van 1 april 2018 ingaan. Dit is echter nog niet zeker omdat we ook afhankelijk zijn van de Stichting PAWW en van het ministerie van Sociale Zaken. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Inge de Vries.

Sectorfonds

De Unie werkt in het sectorfonds voor de zorgverzekeraars mee aan de verdere ontwikkeling van de cao ten behoeve van de werknemers in de sector. Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de participatiewet. De participatiewet verplicht werkgevers om werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen. We laten goede voorbeelden zien, om hiermee werkgevers te inspireren om medewerkers met een arbeidshandicap in dienst te houden of nemen.

Het project inzetbaarheid is in 2015 gestart met Werken aan leuk werk. In 2017 hebben we een vervolg gegeven met de Masterclasses over Duurzame Inzetbaarheid. De deelnemers zijn enthousiast over de Masterclass. Zij geven aan erg veel geleerd te hebben en dat zij nu veel beter weten hoe zij hun arbeidsmarktwaarde kunnen vergroten. De Unie wil graag in 2018 weer Masterclasses aan kunnen bieden via het sectorfonds. Heb jij deelgenomen aan een Masterclass en wil je er wat over schrijven? Neem dan contact met mij op, dat kan via inge.de.vries@unie.nl

Wachtgeldregeling

In de cao-onderhandelingen was afgesproken dat we verder naar de wachtgeldregeling kijken. De wachtgeldregeling is minder aantrekkelijk omdat de regeling stopt als je 62 jaar oud bent. De werkgevers willen de regeling niet verbeteren, of aanpassen aan de huidige pensioenrichtleeftijd. Ze willen de wachtgeldregeling het liefste schrappen. De Unie is van mening dat de wachtgeldregeling in een behoefte voorziet. Voor oudere medewerkers is de arbeidsmarkt erg moeilijk. Word je bijvoorbeeld als 60-jarige getroffen door een reorganisatie, dan krijg je weinig kans om een nieuwe baan te vinden. Hoe graag je ook wilt. De wachtgeldregeling biedt dan geen uitkomst, want die stopt al binnen 2 jaar. De Unie wil de wachtgeldregeling graag omvormen tot een ouderenregeling of een generatiepact. Hier hebben wij de werkgevers voor nodig, en zij werken niet mee. We hebben daarom besloten te starten met een informatiecampagne. Als je kiest voor de wachtgeldregeling, moet dat een bewuste keuze zijn. Je hebt recht op goede voorlichting over de voor- en de nadelen. Deze voorlichting wordt in januari 2018 verspreid.

Werkdruk

Een andere afspraak in de cao was om meer aandacht te besteden aan werkdruk. De werkdruk zien we vooral  bij reorganisaties pieken. Daarom is een cursus georganiseerd 'De invloed van reorganisaties op werkdruk en werkplezier’.

BrancheZorgverzekeraars
Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nieuws