26 februari 2018

Wat kun je verwachten in een verbetertraject?

Wat kun je verwachten in een verbetertraject?

Rond deze tijd van het jaar zijn vaak de beoordelingen afgerond. Voldoe je volgens jouw leidinggevende niet aan de functie eisen en ga je daarom een verbetertraject in? Wat kun je verwachten en hoe hoort een verbetertraject eruit te zien?

Een verbetertraject is een traject waarin jouw leidinggevende samen met jou in gesprek gaat met het doel om ervoor te zorgen dat je wel aan de eisen kan voldoen. Het is de bedoeling dat jouw leidinggevende actief meewerkt en jou meehelpt om beter te presteren door bijvoorbeeld het aanbieden van coaching en/of scholing. Het enkel wijzen op bepaalde punten met betrekking tot jouw prestatie is daarom niet voldoende.

Het verbeterplan

In samenspraak met jou wordt er door je leidinggevende een verbeterplan opgemaakt. Dit verbeterplan dient 'SMART' geformuleerd te worden. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. In het verbeterplan staat concreet aangegeven aan welke functie eisen moet worden voldaan en aan welke eisen jij (nog) niet voldoet.

Het dient zoveel mogelijk concreet te zijn welke acties en doelen er zijn gesteld en binnen welk termijn dit moet worden gerealiseerd. Daarnaast dient ook heel duidelijk te zijn welke gevolgen de leidinggevende stelt wanneer de doelen niet worden behaald.

Evaluatie

Tijdens een verbetertraject wordt er regelmatig tussentijds geëvalueerd. Dit is vaak om de 2 weken. In een evaluatie komt naar voren of je goed op weg bent en of dat er nog verbetering nodig is.

Lengte verbetertraject

In de wet staat niet omschreven hoe lang een verbetertraject hoort te duren. Het gaat er namelijk vooral om dat jij als werknemer voldoende de kans krijgt om jouw werk weer op niveau te krijgen. Vaak varieert de duur tussen de 3 en 6 maanden. Na afloop van het verbetertraject wordt besproken of de resultaten weer op voldoende niveau zijn.

Vragen?

Heb je aanvullende vragen naar aanleiding van dit artikel? Is er voor jou een verbetertraject gestart terwijl jij wel goed functioneert? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor je klaar. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0345 851 963. Je kunt ons ook mailen via info@unie.nl.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nieuws