5 december 2017

VGZ: pensioenadvies

VGZ: pensioenadvies

Op 6 december 2017 wordt het cao-overleg over het onderwerp pensioen bij VGZ voortgezet. Een Pensioen Missie Team heeft donderdag 30 november advies uitgebracht aan de cao-partijen over modernisering van de pensioenregeling.

Het Pensioen Missie Team

Het PMT bestaat uit deelnemers vanuit de vakorganisaties en vanuit de werkgevers, bijgestaan door een externe pensioenadviseur. Een klankbordgroep heeft gedurende de werkzaamheden van het Team steeds zijn mening kunnen inbrengen. Deze klankbordgroep bestond uit werknemers van VGZ. Het viel op dat vanuit de klankbordgroep de wens tot flexibilisering werd benadrukt. Het team heeft vooral geredeneerd vanuit pensioendeskundigheid. Het is nu aan de cao-partijen om daar een mening over te hebben.

Inhoud van het advies

Het advies gaat uit van vier kernbegrippen Vertrouwen, Pensioenbewustzijn, Flexibiliteit en Grip op premie. Het Vertrouwen en het Pensioenbewustzijn zijn goed geregeld in de huidige pensioenregeling. Er is geen reden om hierin verandering aan te brengen. Maar het is wel belangrijk om bij eventuele wijzigingen van de pensioenregeling er op te letten dat het vertrouwen in de pensioenregeling op hetzelfde hoge niveau blijft. Het pensioenbewustzijn moet bij een eventuele wijziging van de pensioenregeling versterkt worden, en niet verzwakt. Het PMT heeft geconstateerd dat het verbeteren van Flexibiliteit een optie zou kunnen zijn. De werkgever geeft aan dat zij meer Grip op de premie willen hebben.

Flexibiliteit

Er is voldoende flexibiliteit bij het opnemen van pensioen. Maar bij het opbouwen van pensioen is geen flexibiliteit ingebouwd. Daar was ook nooit behoefte aan omdat de focus van het pensioenfonds altijd is geweest de deelnemers een zo goed mogelijke pensioen op te laten bouwen om ‘de oude dag’ financieel te garanderen. Het PMT stelt een vorm van flexibiliteit voor waarin de huidige opbouw als default-optie in stand blijft. Medewerkers die dit willen kunnen ervoor kiezen om minder pensioen op te bouwen. De Unie heeft in het PMT gepleit dat dit alleen mogelijk is na pensioenadvies. Het is nu aan cao-partijen om te beoordelen of deze flexibilisering doorgaat.

Grip op premie

Dit is vooral een wens van de werkgever. De Unie is van mening dat de premie juist erg stabiel is door de afspraken die met SBZ zijn gemaakt. De premie kan ingrijpend wijzigen op het moment dat de gedempte premiestructuur van SBZ afloopt. Dan wordt een nieuwe premie vastgesteld die weer 5 jaar ongeveer stabiel zal blijven.

Andere pensioenontwikkelingen

De overheid heeft de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 veranderd naar 68 jaar. Een pensioenregeling met een pensioenrichtleeftijd van 68-jaar mag een volledig pensioen opbouwen. Als de pensioenrichtleeftijd 67- jaar blijft dan mag er minder opgebouwd worden. SBZ heeft besloten de pensioenrichtleeftijd te verhogen naar 68-jaar. Het pensioenfonds zal je hierover informeren.
Dit betekent uiteraard niet dat je verplicht bent tot je 68ste te blijven werken. Je kunt je pensioen vervroegen als je eerder met pensioen wilt gaan.

Wil je het verslag van het Pensioen Missie Team lezen?

Neem dan even contact met me op via e-mail: inge.de.vries@unie.nl

 

Heb je vragen over dit bericht, of wil je informatie of je mening doorgeven?

Je kunt contact met me opnemen door een e-mail naar mij te sturen. Ik ben bereikbaar via: inge.de.vries@unie.nl

Inge de Vries
Belangenbehartiger

BedrijfVGZ
BrancheZorgverzekeraars
Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nieuws