5 december 2017

Siemens, stand van zaken en nieuwe uitnodiging ledenbijeenkomst

Siemens, stand van zaken en nieuwe uitnodiging ledenbijeenkomst

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de medewerkers van Siemens en NEM op de locatie Hengelo. Ook als je niet op deze locatie werkt, ontvang je deze nieuwsbrief. Zodat je kunt lezen wat er gebeurt met betrekking tot je collega’s in het oosten van het land. Deze nieuwsbrief pakt de draad op waar de vorige nieuwsbrief is gebleven. In de nieuwsbrief zijn daarom de dingen opgenomen die vanaf 27 november 2017 hebben plaatsgevonden.
 

Ledenvergadering 28 november 2017

Op dinsdag 28 november 2017 was de eerste gezamenlijke ledenvergadering van De Unie en haar collegabonden bij de Twentse Bierbrouwerij op het voormalige Hazemeijer-terrein. We hebben in deze bijeenkomst informatie gedeeld en informatie opgehaald. Het delen van informatie betrof een samenvatting van wat er allemaal sinds 17 november 2017 is gebeurd. Deze informatie heb ik in beknopte vorm ook in de vorige nieuwsbrieven opgenomen. Het andere doel van de bijeenkomst, was het ophalen van wat onze inzet moet zijn met betrekking tot het voorgenomen besluit van Siemens AG de vestiging Hengelo te sluiten. Wat onze gezamenlijke leden hebben aangegeven komt overeen met wat ook uit de algemene medewerkersbijeenkomsten van dinsdag 21 november 2017 kwam. De leden willen dat locatie Hengelo open blijft en dat de werkgelegenheid behouden blijft. Dat zal dan ook de eerste inzet zijn van De Unie.

Gescheiden trajecten Siemens en NEM

De medewerkers van Siemens en NEM zijn op 17 november 2017 apart geïnformeerd over het voorgenomen besluit van Siemens AG om locatie Hengelo te sluiten. De bedrijfseconomische situatie van Siemens Hengelo en NEM Hengelo zijn verschillend. Bovendien hebben Siemens en NEM elk een eigen ondernemingsraad (OR). Van jouw directie hebben we begrepen dat er voor elk van de bedrijven een aparte adviesaanvraag komt. De Unie en haar collegabonden vinden het daarom goed dat de afstemming met de vakbonden eveneens in aparte trajecten plaatsvindt. Ik behartig vanuit De Unie de belangen van onze leden bij Siemens. Sjerp Holterman is vooralsnog de belangenbehartiger voor NEM Hengelo, totdat we daarover een definitieve keuze hebben gemaakt. Sjerp is bereikbaar via e-mail sjerp.holterman@unie.nl of op telefoonnummer 06-52522030.

Overleg met directie opgeschort

Op maandag 20 november 2017 hebben we een goed overleg met jouw directie gehad. Samen met de collegabonden en een vertegenwoordiging van de OR van Siemens. In dat overleg heeft Siemens een toelichting gegeven over het voorgenomen besluit van Siemens AG. En was er ruimte voor de vakbonden om vragen te stellen aan de directie. In het overleg heeft jouw directie dezelfde informatie gedeeld als jij en je collega’s op 17 november 2017 in de Grolsch Veste hebben vernomen.

Voor maandag 4 december 2017 stond een vervolgoverleg gepland. De Unie en haar collegabonden hebben het overleg met de directie echter opgeschort.

We hebben sinds 20 november 2017 geen nieuwe informatie ontvangen. Ook ligt er nog geen adviesaanvraag met betrekking tot het voorgenomen besluit. De directie verwacht dat deze adviesaanvraag er voor de kerst ligt. We gaan graag met jouw directie verder in overleg. Maar dat heeft volgens ons alleen toegevoegde waarde als we serieus in overleg kunnen over de inzet die we van onze leden hebben meegekregen. Namelijk om er alles aan te doen om de locatie Hengelo open te houden en de werkgelegenheid te behouden.

De beslissing van de vijf vakbonden om het overleg met de directie op te schorten, hebben we neergezet in een gezamenlijke brief van woensdag 29 november 2017. De briefwisseling die vorige week daarover heeft plaatsgevonden tref je hierbij aan.

Lees hier de brief van de vakbonden aan de directie van 29 november 2017.
Lees hier de brief van Siemens aan de vakbonden van 1 december 2017.
Lees hier de brief van de vakbonden aan Siemens van 1 december 2017.

Van een aantal Unie-leden heb ik de reactie terug gehad dat ze de toonzetting van de brieven erg scherp vinden. De toonzetting is inderdaad scherp. We hebben dat gedaan omdat we het belangrijk vinden om in positie te komen voor het vervolg van ons overleg met de directie. Door de gang van zaken voor wat betreft de communicatie vanuit Siemens over het voorgenomen besluit, hadden we namelijk als vakbonden niet de startpositie die we normaal gesproken bij soortgelijke reorganisatie-aankondigingen hebben. Daarnaast heeft De Unie de brief ondertekend, omdat we het belangrijk vinden om als vakbonden gezamenlijk op te trekken.  De Unie blijft zich uiteraard inzetten voor de verbinding met onze leden en met jouw directie. Zodra er een concrete aanleiding is – bijvoorbeeld als er meer informatie over het voorgenomen besluit beschikbaar komt – pakken we wat ons betreft het overleg met de directie weer op.

Overleg ondernemingsraad en vakbonden

Op maandag 4 december 2017 hebben de OR van Siemens en de vakbonden met elkaar om tafel gezeten. Om met elkaar uit te wisselen hoe we elk tegen het voorgenomen besluit en het proces tot nu toe aankijken. Het is goed dat we dat nu van elkaar weten. Omdat we tegen elkaar uit hebben uitgesproken dat we elkaar in het vervolgtraject zoveel mogelijk willen versterken. Als eerste stap daarin gaan we de informatie die we hebben met elkaar delen. Jouw OR ontvangt daarom vanaf nu ook de nieuwsbrieven van De Unie.

Acties van de werkgroepen

In onze vorige nieuwsbrief informeerden we je over de verschillende werkgroepen die zijn ingericht. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit de ongeveer 45 medewerkers die zich hebben opgegeven om zich actief in te zetten om te proberen locatie Hengelo open te houden. De werkgroepen ontplooien verschillende activiteiten.

Één van de activiteiten is om tijdens het wekelijkse “visje eten” op de markt, aandacht te blijven vragen bij de inwoners van Hengelo en omstreken voor de inzet om locatie Hengelo open te houden. Daarnaast komen geregeld leden van de Tweede Kamer en Provinciale Staten op bezoek om zich te informeren over de situatie. Zo was er op vrijdag 1 december 2017 een delegatie van de PvdA op bezoek.

Een groep leden heeft overleg gehad met een tekenaar. Zij zal een tekening ontwikkelen die we voor een banner willen gebruiken. Een banner die op meerdere momenten ingezet kan worden, om aandacht te vragen voor Siemens Hengelo.

Verder is Sint-Nicolaas uitgenodigd om op 7 december 2017 rond 12:00 uur nog een keer terug te komen naar Nederland. Om precies te zijn naar Siemens Hengelo. Een aantal groepsleden zijn druk bezig met de planningspiet om dit te realiseren.
 

Uitnodiging ledenvergadering 13 december 2017

De tweede gezamenlijke ledenvergadering van De Unie en de andere vakbonden vindt plaats op woensdag 13 december 2017. We willen je dan bijpraten over de stand van zaken. En om van jullie te vernemen wat je verder van ons verwacht. De informatie over deze bijeenkomst: 

Woensdag 13 december 2017
Vanaf 16:00 uur
Locatie maken we nog bekend

Je mag ook je collega meenemen die overweegt om lid te worden van De Unie. Lid worden kan eenvoudig via www.unie.nl/wordlid. Hoe groter de steun voor ons, hoe meer gewicht wij in de schaal kunnen leggen naar jouw directie.

Vragen of opmerkingen?

Heb je in de tussentijd vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met mij op via e-mail hans.korver@unie.nl of bel 06-5252 2073.

Hans Korver
Belangenbehartiger

 

BedrijfSiemens Nederland
Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nieuws