5 december 2017

Cao-overleg Zorg van de Zaak

Cao-overleg Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak heeft de wens uitgesproken om de arbeidsvoorwaardenregeling om te zetten naar een cao. De Unie wil graag hieraan meewerken, omdat een cao een betere rechtsbescherming biedt.

Eerste overleg

In het eerste overleg heeft de werkgever de tekst en een aantal wijzigingsvoorstellen toegelicht. Op 4 december 2017 wordt verder gesproken over de tekst. Sommige bepalingen zijn niet goed geformuleerd, sommige bepalingen zijn veranderd waarbij onbedoeld de inhoud van de regeling is gewijzigd. Ook moet er aandacht zijn voor de juridische formulering van de werkingssfeer bepaling. De arbeidsvoorwaardenregeling Zorg van de Zaak is nu niet van toepassing op medewerkers die onder een andere cao vallen. Of voor medewerkers die bij de overgang naar Zorg van de Zaak niet getekend hebben voor de arbeidsvoorwaarden. Het is niet de bedoeling om in de rechten van deze medewerkers te treden. Deze zaken moeten goed doorgesproken worden zodat we een starttekst hebben voor de cao.

Op 12 december 2017 beginnen de eigenlijke cao-onderhandelingen

Inzet van De Unie

  1. De Unie zal inzetten op salarisverhoging, waarbij er aandacht moet zijn voor de medewerkers die bovenschalig zijn en daardoor niet mee kunnen profiteren van een structurele salarisverhoging.
  2. De Unie vindt de reiskostenvergoeding erg laag. Alleen de eerste 35 km enkele reis worden vergoed. 
  3. De Unie sluit bij andere bedrijven een verzekering af die de achteruitgang in de WW en WGA opvangt. De overheid brengt de WW terug van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden terug. Dit is een forse achteruitgang. Is zo’n verzekering voor jouw belangrijk?
  4. Welke artikelen van de arbeidsvoorwaardenregeling zou jij willen verbeteren in de eerste cao? Wat mis je? Voor inspiratie kun je op de website van De Unie nalezen wat onze visie op een goed arbeidsvoorwaardenbeleid is. Klik hier om het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie te lezen in de Perspectiefnota 2018

Inzet werkgever

Jouw werkgever heeft enkele voorstellen gedaan waar op 12 december over moet worden onderhandeld. Graag hoor ik wat jouw mening hierover is.

  • Verruiming van de normale bedrijfstijd
  • Invoering van een eigen regie budget. Hierin wordt bijvoorbeeld je bovenwettelijk verlof en een deel van de salarisverhoging gestort. Je kunt zelf bepalen waar jij dit budget aan besteed.
  • 1 maal per jaar Bevrijdingsdag als feestdag, hiervoor moet 1 atv-dag worden ingeleverd.
  • Jubileumregeling uitbreiden met een attentie voor medewerkers die 12,5 jaar in dienst zijn.
  • Seniorenregeling uit de cao-tekst schrappen omdat dit individueel is vastgelegd.

Wat vind De Unie?

De verruiming van de normale bedrijfstijd is een ingrijpende wijziging met nadelige gevolgen voor de medewerkers. Je moet wellicht (meer) ’s avonds en/of in het weekend werken. Wij vragen ons af of klanten hier echt om vragen.

Het eigen regie budget is op zich een goed idee, maar wij denken dat de tijd nu tekort is om dit inhoudelijke uit te werken. Er komt erg veel bij kijken. De Unie heeft voorgesteld deze regeling in 2018 in een studie uit te werken. Het studieresultaat kan dan als advies in de volgende cao-onderhandelingen worden ingebracht.

Landelijk wordt geprobeerd van 5 mei een dag te maken waarop alle medewerkers vrij zijn om Bevrijdingsdag te kunnen vieren. Daar is De Unie een voorstander van. In het voorstel van Zorg van de Zaak zou je er 1 atv-dag voor inleveren. Dat betekent voor de werknemers een achteruitgang van 0,2 dag. Daar moeten we met jouw werkgever dus nog over praten.

De verbetering van de jubileum-regeling is een aardig gebaar.
 

Wat is jouw mening?

Heb jij opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit bericht? Laat het mij weten. Je kunt contact met mij opnemen via e-mail. Ik ben bereikbaar via inge.de.vries@unie.nl Ik heb jouw input nodig om een voorstellenbrief voor de cao-onderhandelingen te schrijven. 

Inge de Vries
Belangenbehartiger

 

BedrijfZorg van de Zaak
BrancheArbodiensten
Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nieuws