6 december 2017

Cao-overleg afgerond zonder gezamenlijk akkoord: eindbod volksbank

De Unie heeft de afgelopen maanden met jouw werkgever intensief onderhandeld over een nieuwe cao. Wij waren optimistisch gestemd omdat de economie zeer goed draait, de financiële cijfers van de volksbank er fraai uitzien en zelfs regering en VNO vinden dat er ruimte is voor goede salarisverhogingen.

Toch geen akkoord?

Nee, we hebben geen akkoord kunnen bereiken. De volksbank heeft een prachtig manifest en wil maatschappelijk relevant zijn. Ik had verwacht en gehoopt dat dat meer zou afstralen op de medewerkers. Als het minder met de bank gaat veren we mee met een bescheiden salarisverbetering, als het goed gaat willen we positief meeveren en meeprofiteren.

Zijn er ook positieve punten?

Jazeker, over flink wat onderdelen zijn we het wel eens geworden. Met name op het punt van mantelzorg, opleidingen, pensioenen en verlof kunnen we tevreden zijn. 

Een lange looptijd. Was dat nodig?

De werkgever wil graag een driejarige cao zodat de looptijd van cao, sociaal plan en de pensioenovereenkomst gelijk oplopen.

Stemming

Leden hebben per e-mail bericht ontvangen om te kunnen stemmen.
 
Ik vertrouw erop dat je de moeite neemt om dit te doen; het gaat immers om jouw arbeidsvoorwaarden voor de komende drie jaar! Hoewel we hadden gehoopt op een hogere salarisverhoging zijn we tevreden over de overige punten. Daarmee is er toch een balans gekomen in het uiteindelijke aanbod.
 
 
Han ter Halle
Belangenbehartiger

BedrijfVolksbank
Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nieuws